OPIS PROJEKTU


"Europejska różnorodność kulturowa drogą do wiedzy" to projekt pochodzący z 5 szkół europejskich, którego ideą jest promowanie zdolności naszych uczniów, rozwijanie ich kompetencji społecznych poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach interpersonalnych. Projekt ten umożliwia każdej społeczności szkolnej nawiązanie i rozwijanie współpracy i partnerstwa ze szkołami w różnych krajach. Rozwijanie kontaktów między uczestniczącymi w projekcie społecznościami utworzy nowy kontekst dla uczenia się, przyniesie dodatkowe korzyści rozwoju społecznego i pogłębi umiejętności komunikacji uczniów. Wielu z naszych studentów nie zna kultury, sztuki, środowiska i tradycji własnego narodu i partnerskich państw. Celem tego programu jest poszerzenie wiedzy uczniów w tych dziedzinach, co przyczyni się do zbudowania postawy szacunku, promowania i zachowania każdego regionalnego dziedzictwa oraz rozwijania świadomości europejskiej. Dodatkowo program będzie przekazywać wiedzę na temat środowiska naturalnego, zachęcając tym samym do podniesienia świadomości ekologicznej. Używanie języków obcych i ICT jest zgodne z naszymi celami nauczania.  Uczniowie stworzą prezentacje na płytach CD, DVD, filmy, zdjęcia wraz z ich wyjaśnieniami w przewodniku. Najlepsze efekty pracy dla każdego przedmiotu zostaną przesłane do witryny internetowej, stworzonej specjalnie na potrzeby projektu i będą częścią DVD. Filmy będą użyte do rozpowszechniania i propagowania naszych celów i osiągnięć.
Projekt ten jest wynikiem zapotrzebowania naszych uczniów. Wiedzą oni, że nie są odosobnieni, ale należą do wspólnej europejskiej przestrzeni, gdzie mogą swobodnie przemieszczać się, znaleźć pracę, żyć. Chcemy osiągnąć taki poziom poznania i zrozumienia innych krajów Europy (ich historii, geografii, typowych regionalnych produktów, muzyki, sportu, natury), aby już więcej nigdy nie czuć się jak cudzoziemcy podczas pobytu za granicą. Ważnym aspektem, który skłonił nas do wzięcia udziału w tym europejskim projekcie jest to, że chcemy, aby nasi uczniowie poprawili procesy uczenia się poprzez dzielenie się swoimi naukowymi doświadczeniami z innymi nastolatkami, którzy będą w stanie całkowicie ich zrozumieć pomimo różnic kulturowych, a także zachęcić ich do efektywnej komunikacji za pomocą języka obcego drogą elektroniczną lub w czasie bezpośredniej rozmowy.


CELE

- Rozwijać wiedzę i zrozumienie studentów i pracowników różnorodności kultur europejskich, języków i ich wartości.
- Zintegrować wykorzystanie ICT i Internetu w praktyce nauczania i uczenia się.
- Zmotywować naszych uczniów do nauki języków obcych.
- Zwiększyć w naszych studentach poziom wiedzy na temat tożsamości regionalnej i jego dziedzictwa kulturowego.
- Zwiększyć w naszych uczniach poczucie tolerancji i szacunku dla innych kultur i mniejszości narodowych.
- Zwiększyć wiedzę naszych uczniów na temat koncepcji obywatelstwa europejskiego.  
- Wspierać nauczycieli w wykorzystaniu e-learningu, narzędzi takich, jak Moodle.
- Rozwijać w uczniach i nauczycielach umiejętności pracy w zespole.
- Umożliwić nauczycielom korzystanie z nowych metod dydaktycznych.
- Umożliwić nauczycielom poznanie innych europejskich systemów edukacji i wymianę doświadczeń w praktyce edukacyjnej.
- Zaprojektować wspólną stronę internetową, na którą uczniowie będą przesyłać swoje projekty, filmy lub zdjęcia. Strona ta będzie promować ich projekty.

 
Jak oceniasz naszą stronę
 
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość